Θέματα της Αγίας Γραφής για ακριβέστερη κατανόηση των λόγων του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού και των Αγίων Αποστόλων      

Η αναδημοσίευση συγκεκριμένων άρθρων κατόπιν άδειας των συντακτών τους και η παράθεση αποσπασμάτων από νομίμως δημοσιευμένα έργα τους δεν συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή της βιβλικής διδασκαλίας αυτών.

 

Οι επινοημένες νεκρές θρησκείες, παλιές και νέες «οδόν ειρήνης δεν γνώρισαν». Είναι δε κοινωνική αναγκαιότητα λόγω άγνοιας, παράγοντας αντιπαλότητας και η αιτία που έχει χυθεί τόσο αίμα στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, που είναι η Οδός, η Αλήθεια, η Ανάσταση και η Ζωή, είναι υπεράνω των θρησκειών και αυτός είναι «ο Θεός της Ειρήνης».

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                     For more articles in Εnglish click here


Antichrist

“[Little] children, it is the last time: and as you have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time
They went out from us [= apostasy – separation from the first church] but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us ...........

read more >> John's Revelation and the destruction of Jerusalem in 70 A.D.

The prevailing view that the book of Revelation refers to the end of the world and the end of the human history is based on extra-biblical sources, sush as the Mayan predictions, the astrologer Nostradamus, Pheebo Apollo along with his priestesses Sibyls and other .... 

read more >>Το τέλος του Νόμου ο Χριστός                                                                             Ο Νόμος / Παλαιά Διαθήκη «ο παιδαγωγός εις Χριστόν», είχε σαρκικές διατάξεις λατρείας (βρώματα, πόματα, διαφόρους βαπτισμούς) διατεταγμένες έως καιρού διορθώσεως και εδόθη εκ διαταγών αγγέλων εις το δωδεκάφυλο έθνος του Ισραήλ, αλλά αυτοί δεν εφύλαξαν αυτόν. Διαθέτης της Παλαιάς ήταν ο "Δεσπότης πάντων


Ιουδαϊσμός - Χριστιανισμός και η θρησκεία των Οικουμενικών συνόδων

Ο ιστορικός  βιβλικός μονοθεϊστικός  Ιουδαϊσμός που ξεχώριζε ανάμεσα στις τριαδικές, πολυθεϊστικές θρησκείες των εθνών, κυοφόρησε τον Χριστιανισμό, δια μέσου των καταγραμμένων επαγγελιών της Τορά ή Πεντατεύχου του Μωυσή και ......


Παιδία, εσχάτη ώρα εστίν

«Εκάλεσε δε ο Ιακώβ τους υιούς αυτού και είπε, Συνάχθητε, διά να σας αναγγείλω τι μέλλει να συμβή εις εσάς εν ταις εσχάταις ημέραις· συνάχθητε και ακούσατε, υιοί του Ιακώβ, και ακροάσθητε τον Ισραήλ τον πατέρα σας» (Γέν. 49:1-2)

διαβάστε περισσότερα >>  


Η γέννηση του φαρισαϊκού Ιουδαϊσμού


Αρμόδιους για την διδασκαλία του λαού Ισραήλ και ερμηνεία του γραπτού νόμου είχε θέσει ο Θεός τους ιερείς, τους γιους του Ααρών και για τις μεταξύ τους υποθέσεις και διαφορές τους υπέδειξε να διορίσουν κριτές και εισαγγελείς. 


 διαβάστε περισσότερα >>  Δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη


Όσοι προσμένουν χωρίς βιβλική υποστήριξη, την ανοικοδόμηση ενός τρίτου επίγειου Ναού στην Ιερουσαλήμ από «σύγχρονους Εβραίους» που δεν μπορούν να αποδείξουν την  γενεαλογική τους συνέχεια από τον Αβραάμ, πιστεύουν σε μυθεύματα και φαντασιώνονται την επανάληψη της βιβλικής ιστορίας, μεμφόμενοι έτσι τον Θεό ως παραβάτη.


διαβάστε περισσότερα >>  


Κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας μας τον Ιησού 


Η διαδικασία εξιλέωσης  στην επίγεια σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν αντίτυπο της αληθινής επουράνιας, ολοκληρώνονταν με την έξοδο του αρχιερέα από τα άγια των αγίων. Ο αρχιερέας φορούσε λινή στολή υπηρεσίας, την οποία στην συνέχεια έπρεπε να εκδυθεί και να ενδυθεί τα πολυτελή ιμάτια αυτού που περιλαμβάνανε και το «λογείον των κρίσεων», το οποίο ήταν  .........


διαβάστε περισσότερα >>Μυθολογικά και Ουτοπικά Θρησκευτικά Ιδεώδη από την Ολοκλήρωση της Αποστολικής Διακονίας έως Σήμερα

Το παλαιό ουδέποτε έπαψε να υπάρχει.  

Τα σημερινά χριστιανικά δόγματα και εκκλησίες που έχουν διαμορφώσει και το σύγχρονο παρακμάζοντα Δυτικό πολιτισμό, είναι διασκευές και προσαρμογές παλαιών μεταποστολικών μίξεων, γνωστικών ιουδαιοχριστιανικών,  ανατολικών, αστρολογικών, μυθικών και άλλων θρησκευτικών εκδοχών, που ο χρόνος μετέφερε ή αναζωπύρωσε. 

διαβάστε περισσότερα >>Οι ρίζες του Χριστιανικού Σιωνισμού 


Οι περισσότεροι Χριστιανοί Σιωνιστές είναι Σιωνιστές χωρίς να το ξέρουν. Μπορεί και να το αρνηθούν. Συνήθως περιγράφουν τους εαυτούς τους ως ‘Ευαγγελικοί’, ‘Dispensationalists’, ‘pre-Millennialists’, ή «αναγεννημένοι χριστιανοί». Πολύ λίγοι νιώθουν άνετα με τα ριζοσπαστικά στοιχεία του χριστιανικού Σιωνισμού αν σταματήσουν λίγο να το σκεφτούν, αλλά δεν το κάνουν. Η εκκλησία τους είναι για τους περισσότερους, μια άνετη κοινωνική διέξοδος, ειδικά για τις οικογένειές τους, και η κοινωνία που αυτοί επιθυμούν. 


διαβάστε περισσότερα >>


Gnosticism, Patristic Mythological Christianity and the Biblical Jesus

Natures are special and distinct and they are not composed, except in Mythology. Jesus did not have two parents, a father and a mother, like the biological man and the mythical god-men, nor did he have two natures united in one hypostasis, a biological, earthly one and a heavenly one, but he was whole, "Born" by the will of the heavenly Father, who was in His Son, and the Son was in His Father.


διαβάστε περισσότερα >>


(666) ή (Εξακόσιοι εξήκοντα εξ) 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λοιπόν (το θηρίο εκ της θαλάσσης) δεν ταυτοποιείται ως «Αντίχριστος» με τα στοιχεία που δίνονται από τους αποστόλους, διότι, δεν την περιμένανε να έρθει, υπήρχε ήδη προ Χριστού, λατρεύονταν ήδη ως «θεά Ρώμη» η ευεργέτιδα και προστάτιδα επικυρίαρχος δύναμη, ποτέ δεν ήταν μέρος η μέλος της εκκλησίας του Χριστού, ούτε και ποτέ εξήλθε / αποστάτησε απ΄αυτή, ούτε ήταν άνθρωπος, αλλά ο αριθμός του ονόματος αυτού ήταν αριθμός ανθρώπου ........


διαβάστε περισσότερα >>


Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσι είσθαι φευδοδιδάσκαλοι

Μήπως τελικά πολλοί χριστιανοί των ημερών μας εκλαμβάνουν κατά το δοκούν τις προφητείες του Ιησού που ήταν για τις έσχατες ημέρες της Παλαιάς Διαθήκης που ζούσε η γενιά των Αποστόλων. Μεταθέτουν έτσι τις προφητείες του Ιησού που ήταν για εκείνη τη γενιά για χιλιάδες χρόνια μετά, ώστε να τις προσδιορίζουν στις δικές μας ημέρες και αργότερα; 

Πέφτουν έτσι όμως στο λάθος και την πλάνη των συγχρόνων του Ιεζεκιήλ που μετέθεταν την προφητεία του για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους όταν έλεγαν .....


διαβάστε περισσότερα >>Η Βαβυλώνα

«Ασπάζεται υμάς η εν Βαβυλώνι συνεκλεκτή και Μάρκος ο υιός μου.» (Α΄ Πέτρ. 5:13)

 Η Βαβυλώνα απ’ όπου έγραψε ο απόστολος προς τους περιτετμημένους Πέτρος ήταν η Βαβυλώνα της Αιγύπτου, το σημερινό Κάϊρο, όπου ζούσαν πολλοί Ιουδαίοι. Στην Αποκάλυψη «η πόλις η μεγάλη» καλείται πνευματικώς «Σόδομα» και «Αίγυπτος» και είναι η Ιερουσαλήμ «όπου ο Κύριος αυτών εσταυρώθη (11:8)», επίσης καλείται πνευματικώς και «Βαβυλώνα».


διαβάστε περισσότερα >>


Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού και η απολύτρωση της γενιάς της πρώτης εκκλησίας

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε για δεύτερη φορά στη γενιά των Αποστόλων για να απολυτρώσει αυτούς και τους υπόλοιπους πιστούς, αλλά και για να εκδικηθεί με την οργή Του την γενιά των Γραμματέων και Φαρισαίων που σταύρωσαν τον Ιησού καθώς και τους αποστατημένους ..........

διαβάστε περισσότερα >>                                                                      

Κύριος ο Θεός ημών Κύριος Εις έστιν

Άκουε  Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών Κύριος εις έστιν (Δευτ. 6:4) Η έννοια του «Κύριος  ο Θεός ημών Κύριος  εις  έστιν», είναι αντίθετη με την έννοια του «δυάς ή δυαδικός έστιν», «τριάς ή τριαδικός έστιν» και λοιπά. Για να καταλάβουμε τη σημασία του «Κύριος ο Θεός ημών Κύριος Εις έστιν» που το πνεύμα του Θεού είπε στον λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή, πρέπει να γνωρίζουμε ............ 

διαβάστε περισσότερα >> 

                         

Το Κατέχον και ο Κατέχων

Η λανθασμένα υποστηριζόμενη άποψη ότι το κατέχον ή ο κατέχων είναι η εκκλησία που εμποδίζει κωλύει  τον αντίχριστο να αποκαλυφθεί ενώ ο Ιωάννης υποστηρίζει ότι οι αντίχριστοι «εξ ημών εξήλθαν» έχει ως βάση την εξ ίσου λανθασμένη άποψη ότι ο αντίχριστος θα αποκαλυφτεί στο τέλος της ιστορίας του κόσμου. Αυτή η εκδοχή οδηγεί τους μεταφραστές ........


Η γέννηση της κρατικής θρησκείας των Οικουμενικών συνόδων 
           
Ο εξελληνισμένος Χριστιανισμός και ο εκχριστιανισμένος Ελληνισμός επετεύχθησαν με την ανάμειξη της Πλατωνικής κατά βάση σκέψης και του μονοθεϊστικού Ιουδαιοχριστιανισμού, με πρωτεργάτη τον Ιουδαίο ελληνιστή φιλόσοφο Φίλωνα ο οποίος εξίσωνε τις εβραϊκές Γραφές με τον Πλατωνισμό και ενώ διέδιδε τις ελληνικές ......... 

Η Βασιλεία των ουρανών

«Εν εκείναις δε ταις ημέραις έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμω της Ιουδαίας και λέγων· Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.
Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ..

διαβάστε περισσότερα >>  


Ο Αβραάμ πατέρας της πίστεως

Η επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ, 
ξεπερνούσε τα στενά όρια του σαρκικού γενεαλογικά εβραϊκού έθνους και αγκάλιαζε όλα τα τέκνα της πίστεως ανεξαρτήτως επίγειας εθνικότητος. Κάθε βιολογική ή εθνικοθρησκευτική αντίληψη της υπόσχεσης στερείται αληθείας. Ο μετασχηματισμός του αρχικού Χριστιανισμού

Οι σημερινοί εκπρόσωποι και ακόλουθοι του  επιβληθέντα σχισματικού «πατερικού πλατωνικού Χριστιανισμού» και οι γεφυρωμένες με αυτόν σύγχρονες Προτεσταντικές ομολογίες  αρνούνται να δεχτούν την προ είκοσι αιώνων εκπλήρωση του Μωσαϊκού Νόμου και των Προφητών δια του Ιησού και τις απορρέουσες πνευματικές ευλογίες. 


διαβάστε περισσότερα >> Η Παναγία των αρχαίων Ελλήνων


Στρατηγός, προστάτις και παρθένος. Είναι η θεά Αθηνά ή η Παναγία; Προστάτις των γυναικών, των παιδιών και του τοκετού. Είναι η Αρτεμις Παιδοτρόφος και Λοχεία ή μήπως η Παναγία; Συνετή, κόσμια, καλόβουλη, μειλίχια και πολυεύσπλαχνη, που δοκίμασε αβάσταχτο πόνο και γνώρισε πολλά βάσανα. Είναι η θεά Ίσις ή πρόκειται για την Παναγία, μητέρα του Χριστού;

Εκεί, στο γύρισμα του ελληνικού κόσμου από τον πολυθεϊσμό ............
Ο Γνωστικισμός, ο Πατερικός Μυθολογικός Χριστιανισμός και ο Βιβλικός Ιησούς


Η τριπλή υπόσταση δείχνει τρεις οντολογικές θεότητες, τρεις Θεούς και παραπέμπει στον Πολυθεϊσμό. Υπό αυτήν την έννοια ο «Χριστιανισμός», τον οποίο διαμόρφωσε η «πατερική σκέψη», είναι νέα πολυθεϊστική θρησκεία, παραλλαγή της αρχαίας και όχι μονοθεϊστική, όπως η ίδια κακώς επικαλείται. Αναμιγνύοντας «οι πατέρες» τον πολυθεϊσμό με τον μονοθεϊσμό διαιώνισαν την αρχαία θρησκευτική σκέψη του Πλωτίνου ότι: «Ο λατρεύων τους Θεούς, λατρεύει τον Θεό».

διαβάστε περισσότερα >>

 

 Οι έσχατες ημέρες της Βασιλείας του σαρκικού Ισραήλ

Τα σύμβολα που ήταν και οι συνεκτικοί δεσμοί της εθνικοθρησκευτικής ταυτότητας των Εβραίων ήταν η Π.Δ. με τις επαγγελίες και η Ιερουσαλήμ με τον επίγειο Ναό της και τις τυπολατρίες, τους ιερείς, τα σκεύη και τις σαρκικές διατάξεις με στοιχεία κοσμικά.

Η Π.Δ. είχε ηλικιακό χαρακτήρα με γέννηση, ακμή και γήρας «το δε παλαιούμενον και γηράσκον είναι πλησίον αφανισμού». Οι ρήσεις των προφητών εκπληρώθηκαν .......

διαβάστε περισσότερα >>

Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης

Ανέκαθεν το άλογο λόγω της δυνάμεως του και της αφοβίας του χρησιμοποιείτο για διάφορους συμβολισμούς, αναλόγως του χρώματός του, όπως δύναμη, ταχύτητα / γρηγοράδα κ.ά, αλλά κυρίως συμβόλιζε τη ζωή και το θάνατο. Στην Αποκάλυψη ο λευκός ίππος και ο αναβάτης του, συμβολίζει την Νίκη και την Βασιλεία του Ιησού Χριστού και των Αγίων (19:14), και την οργή Του πάνω στους ασεβείς εκ των Ιουδαίων. Ο κόκκινος ίππος, τον εμφύλιο Πόλεμο των Εβραίων. Ο μαύρος ίππος, τον Λιμό (πείνα) που έπεσε στην Ιερουσαλήμ  ...


διαβάστε περισσότερα >>


Στην Κόλαση δεν καίει καμιά φωτιά

Έτσι, τις πρώτες ενδείξεις για έναν Άδη όπου βασανίζονται αμαρτωλοί βρίσκουμε στο σύνθετο, ψευδεπίγραφο βιβλίο του Ενώχ, που, κατά τα φαινόμενα, η καταγραφή του άρχισε το 2ο π.Χ. αι. και ολοκληρώθηκε οριστικά το 2ο μ.Χ. αι. από άγνωστους Ιουδαίους. Εκεί φαίνεται, κάτω από την επίδραση ελληνιστικών αντιλήψεων, στο Β΄ Ενώχ (12) να γίνεται λόγος για Παράδεισο και για Κόλαση ως τόπο τιμωρίας, όπου κυλάει ένα φοβερό ποτάμι κι όλος ο τόπος είναι γεμάτος φωτιά ..........

διαβάστε περισσότερα >>


Οι Αβρααμικές θρησκείες και ο Χριστός

Και οι τρεις Αβρααμικές θρησκείες (Ιουδαϊσμός-«πατερικός Ρωμαϊκός Χριστιανισμός»- και Ισλάμ) θεωρούνται θρησκείες του «ΒΙΒΛΙΟΥ» που σημαίνει υποταγή του σαρκικού ανθρώπου σε γραπτούς νόμους και διατάξεις «πράγμα αδύνατον». «Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν· επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται· αλλ' ουδέ δύναται.» (Ρωμ. 8:7). Ένα κοινό που συνδέει τον Ιουδαϊσμό με τον «Χριστιανισμό» είναι η γέννηση εθνών με τον προσδιορισμό «περιούσιος (=εκλεκτός) λαός» και η ιδέα για τον Θεό ως «Εθνικό Προστάτη» .........


διαβάστε περισσότερα >>


Ο Νέος Ουρανός και η Νέα Γη

Μια από τις πιο τρομακτικές εικόνες μέσα στη Βίβλο όπως αυτή διδάσκεται από το μεγαλύτερο μέρος των κηρύκων όλων σχεδόν των χριστιανικών δογμάτων, είναι αυτή της ολοκληρωτικής καταστροφής του κόσμου. Οι ουρανοί και η γη θα εξαφανιστούν καθώς θα λιώνουν από την πυράκτωση των στοιχείων τους, πιθανόν ύστερα από μια πυρηνική έκρηξη και σύντηξη των πυρήνων των ατόμων των στοιχείων τους. Μάλιστα κάποιοι προχωρούν ακόμη πάρα πέρα και ανακηρύσσουν  τον απόστολο Πέτρο ως ένα κορυφαίο πυρηνικό.


διαβάστε περισσότερα >>
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ.

 Η επικρατούσα άποψη ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τέλος του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας, στηρίζεται σε εξωβιβλικές πηγές, όπως, οι προβλέψεις των Μάγια, τού αστρολόγου Νοστράδαμου,τού Φοίβου Απόλλωνα μαζί με τις ιέρειες του Σίβυλλες, και ....

 διαβάστε περισσότερα>>                                                                

Αντίχριστος

Στα μέσα του 1ου αι μ.Χ. ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε:

Παιδία εσχάτη ώρα εστίν και καθώς ηκούσατε ότι αντίχριστος έρχεται και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστίν. Εξ ημών εξήλθαν, αλλ' ουκ ήσαν εξ' ημών.  Ει γαρ εξ' ημών ήσαν  μεμενήκεισαν αν μεθ' ημών αλλά ίνα φανερωθώσιν ότι ουκ εισίν ..........

διαβάστε περισσότερα >> 


Ο ήλιος σκοτισθήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής

Ο Ιησούς μιλούσε πάντα με παραβολές όπου έκρυβαν ένα βαθύ μήνυμα που ο Κύριος το απεκάλυπτε μόνο σ' αυτούς που Τον αγαπούσαν και ήθελαν να κάνουν το θέλημά Του. Μάλιστα τόνιζε με ιδιαίτερο τρόπο : «Ο έχων ώτα ακουέτω». Όποιος λοιπόν είχε δεχτεί τον Χριστό θα του δινόταν μεγαλύτερη συμμέτοχή και κατανόηση ...........

 διαβάστε περισσότερα >> 


Τα θηρία της Αποκάλυψης

  

Η ταύτιση του αντίχριστου με το θηρίο εκ της θαλάσσης που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα (Αποκ. 13:1) στερείται κάθε βιβλικής βάσης. Τα όσα σχετικά περιγράφονται στο βιβλίο της αποκάλυψης έχουν να κάνουν με την Ρώμη (το θηρίο εκ της

θαλάσσης) και το Ισραήλ (το θηρίο εκ της γης) που αυτό είχε κέρατα δύο ως αρνίου  και ελάλει ως δράκων και που.. 


διαβάστε περισσότερα >> 

                                                                     


Η  γέννηση του βιβλικού Ιουδαϊσμού

Ο βιβλικός Ιουδαϊσμός  ήταν η παραδοσιακή μονοθεϊστική θρησκεία των Εβραίων, που γεννήθηκε μετά την σύσταση τους ως έθνος. Ήταν η Θρησκεία των υποσχέσεων και των προσδοκιών με έντονο στοιχείο τους τύπους, οι οποίοι ήταν εικόνες των επουράνιων προσδοκώμενων  .......

διαβάστε περισσότερα >>  


Η προέλευση της Κόλασης - Φωτιάς στην Χριστιανική Διδασκαλία

Η αντίληψη μίας ψυχής μέσα μας που δεν μπορεί να πεθάνει πρωτοέγινε «Χριστιανικό» δόγμα στα τέλη του δεύτερου αιώνα μ.Χ. Η κόλαση διδασκόταν στην Ελληνική φιλοσοφία πολύ καιρό πριν την εποχή του Ιησού.

διαβάστε περισσότερα >>


Ιδού έρχεται με τις νεφέλες

Πολύ καθαρά φαίνεται ο Θεός να χρησιμοποιεί τα ουράνια φαινόμενα (σύννεφα, αστραπές, κεραυνούς, βροχή, χαλάζι, κατακλυσμό, καταιγίδα) με παραβολικό λόγο για να φέρει την οργή Του πάνω σε ασεβείς και απειθείς ανθρώπους ή την ευλογία Του στους αγαπημένους Του.

Τα κάνει να έρχονται, ή για παιδεία ή για τη δική του γη ή για έλεος.


διαβάστε περισσότερα >>Βιβλική και Πλατωνική Ανθρωπογνωσία, Δύο Διαφορετικοί Δρόμοι Θεωρήσεως

 Όταν κανείς αντιλαμβάνεται το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ της βιβλικής και της πλατωνικής ανθρωπολογίας, δεν μπορεί παρά να απορεί για το γεγονός ότι πολλοί στοχαστές, φιλόσοφοι και θεολόγοι έχουν συσχετίσει και συνδυάσει τούτες τις δύο ανθρωπογνωσίες σαν να επρόκειτο για απόψεις συγγενικών έργων. Επί παραδείγματι, ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, Ιουδαίος φιλόσοφος που ήταν σύγχρονος του χριστού, πίστευε ότι ....

διαβάστε περισσότερα >>


Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Θρησκεία και ο Φιλοσοφικός Ιησούς

 Η ιδρυθείσα Eκκλησία του ζωντανού Θεού, δεν ήταν προσχέδιο μιας ατελούς θρησκείας ή ενός φιλοσοφικού συστήματος, το οποίο παρέδωσε ο Θεός στους «πατέρες - φιλόσοφους» της Ορθοδοξίας, για να το διαμορφώσουν τυπολατρικά, να το αποκρυσταλλώσουν δογματικά και να το εδραιώσουν οικουμενικά με θεσμικό εξαναγκασμό, καταπατώντας το «ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν». Η Eκκλησία του Θεού ήταν και είναι «ο στύλος και το εδραίωμα (= στερέωμα / βάση) της αληθείας» .......... 

διαβάστε περισσότερα >>


Η απιστία του Θωμά και η λύτρωση του

Τα  λόγια του Ιησού «Γκρεμίστε το ναό τούτο και μέσα σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω» θα ηχούσαν στα αυτιά των αποστόλων σαν ένα δύσκολο αίνιγμα σε όλη την συμπόρευση τους με τον Ιησού στα τριάμισι χρόνια της επίγειας διακονίας Του. Ποιος ήταν άραγε ο Ιησούς, που όταν κάποιοι θα γκρέμιζαν το Ναό του Σώματος Του θα μπορούσε  ο ίδιος να τον εγείρει (δηλ. να τον αναστήσει) σε τρεις ημέρες;   Οι Ιουδαίοι είχαν κατηγορήσει τον Ιησού όταν θεράπευσε τον παραλυτικό άνθρωπο την ημέρα του ...........

διαβάστε περισσότερα >>


Πότε γράφτηκε το βιβλίο της Αποκάλυψης

Ο σκοπός της Αποκάλυψης ήταν να δείξει ο Θεός στους δούλους Του, Ιουδαίους χριστιανούς του πρώτου αιώνα (όχι γενικά στον κόσμο), αυτά που έπρεπε να γίνουν «εν τάχει» σύντομα, γρήγορα και που ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, το γκρέμισμα και κάψιμο του Ναού της, που θα σήμαναν και το τέλος του Ιουδαϊσμού. Μακαρίζεται ο αναγιγνώσκων, οι ακούοντες και τηρούντες τους λόγους της προφητείας, 

διαβάστε περισσότερα >>

Η πολιτικά επιβεβλημένη «ορθόδοξη» δογματική είναι ενάντια στην ιουδαιοχριστιανική πίστη

Η ανορθόδοξη δογματική της Ρωμαϊκής  Θρησκείας, η οποία διαφημίζεται ως ασπίδα προστασίας ενάντια στις παλαιές και στις σύγχρονες Θρησκευτικές τάσεις, αποκρυστάλλωσε την δογματική της ενάντια στη βιβλική πίστη. Χαρακτηριστική είναι η άποψη που ειπώθηκε για τον Πατέρα της, Γρηγόριο Νύσσης  τον Καππαδόκη, ότι «μπόρεσε καλύτερα απ' όλους να μεταφυτεύσει στο εσωτερικό του χριστιανικού κόσμου την πνευματική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας».


διαβάστε περισσότερα >>


Γκρίζες Ζώνες

Ο ιδιωματισμός «Γκρίζες Ζώνες» είναι επινόημα της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και δηλώνει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησάκια και ύδατα του Αιγαίου πελάγους. Την ίδια τακτική του «Γκριζαρίσματος» της μόνης Αλήθειας που είναι ο Χριστός και το ρήμα Του «Εγώ ειμί η Αλήθεια», μεταχειρίστηκαν και οι φιλόσοφοι πατέρες της «Ορθοδοξίας» οι οποίοι πέτυχαν την σύγκλιση της ανθρώπινης σοφίας με την Θεία αλήθεια και εποχούμενοι στο άρμα της «θεολογίας», ανακήρυξαν την σύζευξη τους ως  «Αλήθεια», κάμπτοντας στην συνέχεια κάθε αντίδραση.

διαβάστε περισσότερα >>