Η απιστία του Θωμά και η λύτρωση του


Η απιστία του Θωμά και η λύτρωση του

Συγγραφή: Βασίλης Ζαφείρογλου ( Μάϊος 4, 2020)

Βιβλικές παραπομπές από: (Φίλος, Μεταγλώττιση, Λόγος)

Άρθρο από: http://www.themelios-lithos.gr

Τα λόγια του Ιησού «Γκρεμίστε το ναό τούτο και μέσα σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω» θα ηχούσαν στα αυτιά των αποστόλων σαν ένα δύσκολο αίνιγμα σε όλη την συμπόρευση τους με τον Ιησού στα τριάμισι χρόνια της επίγειας διακονίας Του. Ποιος ήταν άραγε ο Ιησούς, που όταν κάποιοι θα γκρέμιζαν το Ναό του Σώματος Του θα μπορούσε ο ίδιος να τον εγείρει (δηλ. να τον αναστήσει) σε τρεις ημέρες;

Οι Ιουδαίοι είχαν κατηγορήσει τον Ιησού, όταν θεράπευσε τον παράλυτο άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου.

Και ο Ιησούς απάντησε σ' αυτούς: Ο Πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται, και εγώ εργάζομαι. Γι' αυτό, λοιπόν, οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή, όχι μόνον παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε τον Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσον με τον Θεό. (Ιωάν. 5:17-18 Φίλος)

Ο Λόγος του Θεού και Πατέρα έγινε σάρκα, δηλαδή Υιός όταν ήρθε στο κόσμο μέσα από τη Μαρία. (Ιωάν. 1:1,14, Γαλ. 4:4-6). Μέσα σ’ Αυτόν κατοίκησε όλο το πλήρωμα του Θεού και Πατέρα. Μέσα από τον Ιησού και δια του Ιησού ενεργούσε ο Μόνος Θεός και Πατέρας.

Σε μια άλλη περίπτωση ο Ιησούς τους είπε: «Ούτε εμένα ξέρετε ούτε τον Πατέρα μου· αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον Πατέρα μου».

«Σας είπα, λοιπόν, ότι θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Γιατί, αν δεν πιστέψετε ότι Εγώ Είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας.» (Ιωάν. 8:24 Μεταγλώττιση)

Ο Ιησούς λέγοντας τους «Εγώ Είμαι» προκάλεσε σοβαρά ερωτηματικά στους Ιουδαίους. Για τους Ιουδαίους υπήρξε Μόνο Ένας μέσα στις γραφές που μπορούσε να πει «Εγώ Είμαι» και δεν ήταν άλλος από τον Μόνο Αληθινό Θεό που έστειλε τον Μωυσή στον Φαραώ, για να απελευθερώσει τον λαό Του από τα δεσμά της Αιγύπτου. (Έξοδος 3:14-15)

Μόνο που ο Ιησούς τώρα λέει για τον Εαυτό Του ότι «Εγώ Είμαι». Μάλιστα τους λέει : «αν δεν πιστέψετε ότι Εγώ Είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας».

Στο σημείο αυτό ο Ιησούς συνδέει την κατανόηση για το ποιος είναι με το σημείο που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή στην έρημο όταν οι Ισραηλίτες είχαν αμαρτήσει.

«Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε προς αυτούς: «Όταν υψώσετε τον Υιό τού ανθρώπου, τότε θα γνωρίσετε ότι Εγώ Είμαι, και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας μου, αυτά μιλάω.

Και εκείνος που με απέστειλε είναι μαζί μου· ο Πατέρας δεν με άφησε μόνον· επειδή, εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σ' αυτόν. Και ενώ μιλούσε αυτά, πολλοί πίστεψαν σ' αυτόν». (Ιωάν. 8:28-30 Φίλος)

Ο Θωμάς και οι άλλοι απόστολοι ίσως να θυμήθηκαν και άλλα λόγια του Ιησού μετά την Ανάστασή Του.

Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Δεν έχεις ούτε πενήντα χρόνια ζωής κι έχεις δει τον Αβραάμ;». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας πληροφορώ και μάθετέ το, πως πριν καν υπάρξει ο Αβραάμ Εγώ Είμαι». (Ιωάν. 8:57-58 Λόγος)

Ο Θωμάς όπως και όλοι οι ευσεβείς Εβραίοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε άλλος εκτός από τον Θεό και Πατέρα.

«Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου, για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου· εξουσία έχω να τη βάλω, και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον Πατέρα μου.» (Ιωάν. 10:17-18 Φίλος)

Ήταν ο Ίδιος ο Ιησούς που είχε πει «Γκρεμίστε το ναό τούτο και μέσα σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω». Τώρα τι ήταν αυτό που άκουγε ο Θωμάς και οι άλλοι απόστολοι «επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου, για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου· εξουσία έχω να τη βάλω, και εξουσία έχω να την πάρω ξανά».

Όλοι οι πιστοί Εβραίοι γνώριζαν ότι μόνο ο Θεός και Πατέρας μπορεί «να εγείρει νεκρούς».

«Επειδή, όπως ο Πατέρας ανασταίνει τούς νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός όποιους θέλει ζωοποιεί. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, όταν οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή τού Υιού τού Θεού, και εκείνοι που άκουσαν θα ζήσουν». (Ιωάν. 5:21, 25 Φίλος)

Ο Ιησούς καθώς ήταν η ορατή εικόνα του αοράτου Θεού, ήταν μέσα από Αυτόν που έρχονταν τα ζωοποιά λόγια του Μόνου Θεού και Πατέρα.

Μετά από το Κυριακό Δείπνο ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του:

«[…] λίγο ακόμα είμαι μαζί σας […] και όπως είπα στους Ιουδαίους, ότι: Όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να ‘ρθετε, το λέω τώρα και σε σας». (Ιωάν. 13:33 Φίλος)

Τότε ο παρορμητικός Πέτρος του είπε: «Κύριε, πού πηγαίνεις;» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εκεί όπου πηγαίνω δε δύνασαι τώρα να με ακολουθήσεις, θα με ακολουθήσεις όμως ύστερα». (Ιωάν. 13:36-38 Μεταγλώττιση)

Ο Ιησούς είπε ότι θα πήγαινε να ετοιμάσει τόπο για τους μαθητές Του. Ποιος ήταν άραγε αυτός ο τόπος;

Ο Θωμάς θα ήθελε οπωσδήποτε να είναι εκεί που θα πήγαινε ο Ιησούς.

Με αφέλεια αλλά και απόλυτη ειλικρίνεια ο Θωμάς ρώτησε τον Κύριο


«Κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις· και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο;» (Ιωάν. 14:5 Φίλος)

Άραγε εμείς ξέρουμε που θα πήγαινε ο Ιησούς, ποιο ήταν το σπίτι του Πατέρα Του και ποιος είναι ο δρόμος για να φτάσουμε ως εκεί; Την απάντηση την έδωσε ο Ιησούς δείχνοντας προς τα που ήταν πάντα στραμμένη η προσοχή Του.

«Ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού· αν γνωρίζατε εμένα, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου· και από τώρα τον γνωρίζετε, και τον είδατε.» (Ιωάν. 14:6-7, Φίλος)

Επομένως ο στόχος και ο σκοπός του Ιησού ήταν ο Πατέρας Του.

Η συζήτηση άναψε και ο Φίλιππος έθεσε πιο δυναμικά το θέμα:

«Λέει σ' αυτόν ο Φίλιππος: Κύριε, δείξε σε μας τον Πατέρα, και μας αρκεί.» (Ιωάν. 14:8 Φίλος)

Οι μαθητές μαζί και ο Θωμάς κατάλαβαν ότι εάν ο Ιησούς στρέφει την προσοχή του και αποβλέπει στον Πατέρα άρα και αυτοί θα πρέπει να γνωρίσουν τον Πατέρα.

Αλλά ο Ιησούς απαντώντας στον Φίλιππο έρχεται να επαναλάβει τα λόγια που είπε και παραπάνω.

«Ο Ιησούς λέει σ' αυτόν: Τόσον καιρό είμαι μαζί σας, και δεν με γνώρισες, Φίλιππε; Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα· και πώς εσύ λες: Δείξε σε μας τον Πατέρα;» (Ιωάν. 14:9 Φίλος)

Εδώ φαίνεται ο Ιησούς να λέει κάτι το πολύ ανατρεπτικό και να παρουσιάζει ότι αυτός είναι ο Θεός και μάλιστα ο Μόνος Θεός, ο Πατέρας όλων των πιστών. Ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήταν ένα δεύτερο πρόσωπο μέσα σε μια τριάδα προσώπων στη θεότητα αλλά η ορατή εικόνα του Μόνου Θεού και Πατέρα. Μάλιστα ο Ιησούς τους λέει ακόμη κάτι σημαντικό :

«Του απαντά ο Ιησούς: “Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δε με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε; Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα.” Πώς εσύ λες: “Δείξε μας τον Πατέρα”; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σ’ εμένα; Τα λόγια που εγώ σας λέω δε τα μιλώ από τον εαυτό μου, μάλιστα ο Πατέρας που μένει μέσα μου κάνει τα έργα του.

Πιστεύετέ με ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σ’ εμένα. Ειδεμή, εξαιτίας αυτών των έργων ας πιστεύετε.

Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σ’ εμένα τα έργα που εγώ κάνω κι εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου αυτό θα το κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». (Ιωάν. 14:9-14 Μεταγλώττιση)

Καθώς ο Ιησούς θα πήγαινε στον πατέρα Του, φαίνεται να συμβαίνει κάτι το παράξενο. Όποιος θα ζητούσε στο εξής οτιδήποτε από τον Θεό στο Όνομα του Ιησού, θα απαντούσε από τον ουρανό ο Ίδιος ο Ιησούς.

Άραγε ποιος ήταν ο Ιησούς;

Μάλιστα ο Ιησούς αντιλαμβάνεται ότι αυτή η απουσία Του θα ήταν δυσαναπλήρωτη για τους μαθητές Του. Έτσι τους λέει:

«Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα». (Ιωάν. 14:15-16, Φίλος)

Μέχρι τώρα ο Παρήγορος και ο Παράκλητος για τους μαθητές ήταν ο Ίδιος ο Ιησούς. Τώρα ποιος θα ήταν αυτός ο άλλος Παράκλητος που θα αντικαθιστούσε την αποχώρηση του Ιησού από τη ζωή του Θωμά και των άλλων μαθητών;

Ας προσέξουμε καλά τα επόμενα λόγια του Ιησού:

«Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον Παράκλητο, για να είναι μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα της αλήθειας, που ο κόσμος δε δύναται να το λάβει, γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας». (Ιωάν. 14:16-17 Μεταγλώττιση)

Αλήθεια έβλεπαν και γνώριζαν ο Πέτρος, ο Θωμάς, ο Φίλιππος και οι άλλοι μαθητές τον άλλον Παράκλητο; Έμενε πριν ο άλλος Παράκλητος κοντά τους;

Ήταν πράγματι ο άλλος Παράκλητος κοντά στους μαθητές που τον έβλεπαν και τον γνώριζαν οι μαθητές; Υπήρχε διπλά στους μαθητές άλλος εκτός από τον Ιησού; Είχαν δεχτεί άλλον σαν Μεσσία εκτός από τον Ιησού; Και βέβαια όχι.

Ο Μόνος Παράκλητος ανάμεσα στον Πατέρα και τους μαθητές ήταν ο Ιησούς. Γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι στοιχειωδώς έχουμε διαβάσει το Λόγο του Θεού, ότι υπάρχει Μόνο ένας Μεσίτης και Παράκλητος ανάμεσα στο θεό και στους ανθρώπους. (Α΄Τιμ. 2:5 Λόγος, Α΄Ιωάν. 2:1 Φίλος)

Οι μαθητές δεν είχαν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος δηλαδή του άλλου Παράκλητου πριν την ημέρα της Πεντηκοστής.

«[…] όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η γραφή, ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του. (Αυτό το έλεγε για το Πνεύμα, που επρόκειτο να παίρνουν αυτοί που πιστεύουν σ' αυτόν· επειδή, δεν ήταν ακόμα [δοσμένο το] Άγιο Πνεύμα· για τον λόγο ότι, ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί)». (Ιωάν. 7:37-39 Φίλος)

Ο άλλος παράκλητος δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού, που ήταν μέχρι τότε μαζί τους με σωματική μορφή. Αυτός ο Ίδιος ο Ιησούς θα ήταν που θα ερχόταν της ημέρα της Πεντηκοστής μέσα τους πια σαν το Ζωοποιό και Άγιο Πνεύμα που θα ήταν μαζί τους ΠΑΝΤΟΤΕ.

«Δε θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Ακόμα λίγο χρόνο και ο κόσμος δε θα με βλέπει πια, εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ ζω κι εσείς θα ζήσετε. Εκείνη την ημέρα εσείς θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα μου και εσείς είστε μέσα μου κι εγώ μέσα σας». (Ιωάν. 14:18-20 Μεταγλώττιση)

Ο Θωμάς και οι άλλοι μαθητές όταν άκουσαν τα λόγια του Ιησού, «Δε θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς.» βρέθηκαν απέναντι σε ακόμη άλλο ένα αίνιγμα.

Ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς , όταν έλεγε «Δε θα σας αφήσω ορφανούς

Όλοι οι άνθρωποι ξέρουν ότι τα παιδιά ορφανεύουν από Πατέρα.

Ίσως εδώ κρυβόταν η κορύφωση της αποκάλυψης του μεγαλύτερου μυστηρίου όλων των εποχών, που μέχρι τώρα ήταν κρυμμένο.

«Γκρεμίστε το ναό τούτο και μέσα σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω»

«Σας είπα, λοιπόν, ότι θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Γιατί, αν δεν πιστέψετε ότι Εγώ Είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας»

«επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου, για να την πάρω ξανά. Κανένας δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου· εξουσία έχω να τη βάλω, και εξουσία έχω να την πάρω ξανά».

«Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα»[...] Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Για καλό έργο δε σε λιθοβολούμε, αλλά για βλαστήμια, και γιατί εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό». (Ιωάν. 10:30-33 Μεταγλώττιση)

Όταν μετά την Ανάστασή Του ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε στους μαθητές Του ο μόνος που έλειπε από την ομήγυρη ήταν ο Θωμάς.

Όλοι ξέρουμε ότι ο Θωμάς ακολουθούσε τον Ιησού. Πίστευε ότι είναι ο Υιός του Ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Χριστός. Όμως όλες του οι ελπίδες και οι προσδοκίες γκρεμίστηκαν, όταν είδε τον Κύριο Του να πεθαίνει πάνω στο Σταυρό. Δεν είχε και άδικο στις σκέψεις που έκανε. Αφού οι Γραφές έλεγαν ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα.

«[…] και εγώ, όταν υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό μου. (Κι αυτό το έλεγε, δείχνοντας με ποιον θάνατο επρόκειτο να πεθάνει). Το πλήθος αποκρίθηκε σ' αυτόν: Εμείς ακούσαμε από τον νόμο, ότι: Ο Χριστός μένει στον αιώνα· και πώς εσύ λες, ότι: Πρέπει να υψωθεί ο Υιός τού ανθρώπου; Ποιος είναι αυτός ο Υιός τού ανθρώπου;» (Ιωάν. 12:30-34 [Φίλος])

Η μόνη λύση στην απογοήτευση του Θωμά ήταν να δει ο ίδιος τον αναστημένο Ιησού.

«[…] αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω.» (Ιωάν. 20:24-25 Φίλος)

Μετά από οκτώ ημέρες είδε τον Ιησού.

«Έπειτα, λέει στον Θωμά: Φέρε εδώ το δάχτυλό σου, και δες τα χέρια μου· και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου· και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Και ο Θωμάς αποκρίθηκε, και είπε σ' αυτόν: Ο Κύριός μου, και ο Θεός μου.» (Ιωάν. 20:26-29 Φίλος)

Ο Θωμάς εκείνη την ημέρα ελκύστηκε από την αγάπη του Θεού και έμαθε ότι ο Κύριος του Ιησούς Χριστός είναι ο Μόνος Θεός και Πατέρας, που φανερώθηκε ο Ίδιος σαν άνθρωπος και παρέδωσε το Σώμα Του για τη σωτήρια πρώτα των Εβραίων και έπειτα όλου του κόσμου.

Αμήν


<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα