Σύντομη επισκόπηση στην εξέλιξη των θρησκειών


Σύντομη επισκόπηση στην εξέλιξη των θρησκειών

Συγγραφή: Ευάγγελος Δ. Κεπενές (Μάρτιος 14, 2021, 13:40)Ο ραβινικός Ιουδαϊσμός

Ο σημερινός Ιουδαϊσμός είναι ο ραβινικός Ιουδαϊσμός, εκφραστής του αρχαίου φαρισαϊκού Ιουδαϊσμού που έμενε πιστός στις παραδόσεις της απόκρυφης ιουδαϊκής γραμματείας (Καμπάλα). Έχει δε πνευματική συγγένεια «πρώτου βαθμού» με το Ισλάμ.


Το Ισλάμ

Ο Μωαμεθανισμός είναι εβραϊκό καμπαλιστικό κατασκεύασμα «ο Βεδουϊνος Μωάμεθ είχε Εβραία μητέρα και κάποιες από τις γυναίκες του ήταν Εβραίες. Το περιβάλλον του αποτελείτο από Εβραίους μάγους, αστρολόγους και αποκρυφιστές, με επικεφαλής τον μοναχό Εβραίο ξάδελφο της γυναικός του Ουάρακα μπιν Νάουφαλ, που γνώριζε την Π. Δ. και τις εβραϊκές παραδόσεις». (Από το βιβλίο «Ο Οικουμενισμός χωρίς μάσκα» του Αρχιμ. Χαρ. Βασιλοπούλου)

Σκοπός του Μωαμεθανισμού ήταν η ανανέωση και ο επαναπροσδιορισμός των αρχών του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού και ο εκσυγχρονισμός του με την αραβική σκέψη που μετείχε και της ελληνιστικής επιδράσεως.

Το κενό μεταξύ της αλήθειας του Θεού και της Θρησκείας ήταν και είναι πάντα το εντονότερο και άλυτο πρόβλημα των θρησκευτικών ηγετών. Η αποτυχία της μετάδοσης των αγαθών βουλών του Θεού για τον άνθρωπο στις κοινωνίες και στους πολιτισμούς, μέσω των θρησκειών, αποτυπώνεται στην κατάρρευση της ηθικής και των αξιών και των αδιεξόδων που βιώνει η ανθρωπότητα. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις ή αντιμεταρρυθμίσεις και η συνεχής ίδρυση νέων θρησκευτικών αποχρώσεων, αδυνατούν να διαφωτίσουν ή να ζωοποιήσουν τον θνητό άνθρωπο. Τούτο είναι αποκλειστικό έργο του Αναστημένου και Ζωντανού Ιησού Χριστού.


«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.» (Ιωάν. 14:6)


Ο πατερικός Χριστιανισμός Ανάμεσα στις δύο μυστικιστικές Αβρααμικές θρησκείες βρίσκεται και ο σημερινός επιβεβλημένος «πατερικός Χριστιανισμός», που μαζί με τις εκβλαστήσεις του (διάφορα προτεσταντικά και σιωνιστικά δόγματα), είναι πνευματικοί συγγενείς «δευτέρου βαθμού» με τους ανωτέρω.

Ο πολιτικοποιημένος «πατερικός Χριστιανισμός» έντυσε την εκπλήρωση του βιβλικού Ιουδαϊσμού, που είναι ο Χριστός Ιησούς, το Σπέρμα της Επαγγελίας, με την ελληνική σκέψη και βάπτισε την ιερή τριάδα του Πυθαγόρα σε «Χριστιανική τριάδα» και τους μύθους της ενσάρκωσης σε «ενσαρκωμένο Λόγο» παραποιώντας το «ο Λόγος έγινε σαρξ», συστήνοντας έτσι το μοντέλο «του ανθρώπου θεού, θεανθρώπου, της μυθολογίας». Ακόμα υιοθέτησε το ιερατείο, το δόγμα του «Αθάνατου θνητού», την τελική αναμέτρηση του «καλού και του κακού», το τέλος της ιστορίας του κόσμου δια της εκπύρωσης, την τελική κατάταξη των «αθανάτων» σε τόπους!!!! ευδαιμονίας ή αιωνίων βασάνων και άλλα φαιδρά που μόνο βιβλικά δεν είναι και απαντώνται στις αρχές των αρχαίων θρησκειών.


Η "Θρησκεία" ετοιμάζεται για λίφτινγ προσώπου Και οι τρεις Αβρααμικές θρησκείες, ο ραβινικός Ιουδαϊσμός, ο πατερικός Χριστιανισμός και το Ισλάμ έχουν κοινό παρανομαστή, τον μυστικισμό (η «Καμπάλα» του Ιουδαϊσμού, ο «Ησυχασμός» του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και ο «Σουφισμός» του Ισλάμ) και πλείστες άλλες συγγενικές πίστεις, καθώς και ποικιλόμορφες πολιτικές σχέσεις. Συνεχίζοντας την ουτοπική τους πορεία μέσα στον χρόνο και έχοντας την επίγνωση ότι το θρησκευτικό ερέθισμα προς το άγνωστο και τον φόβο είναι το μεγαλύτερο όπλο για την χειραγώγηση των λαών και ωθούμενοι από πολιτική αναγκαιότητα, διαβουλεύονται την ένωσή τους σε μία παν-θρησκεία με ένα «μοντέλο Θεού» που θα ικανοποιεί τις κοινές πεποιθήσεις τους, στοχεύοντας σε νέο χειραγωγικό «λυτρωτικό εκθρησκευτισμό».

---------------------------------------------------


<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα