Η φυλακή του φανατισμού

Η φυλακή του φανατισμού

Συγγραφή: Ευάγγελος Δ. Κεπενές (Νοέμβριος 13, 2021, 20:25)


Κάθε μορφή φανατισμού (θρησκευτική, ιδεολογική ή άλλη) έχει αρνητικές έως και καταστρεπτικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα του ανθρώπου, στην πνευματική ή σωματική του υγεία και κατά συνέπεια στις κοινωνικές του σχέσεις. Ο φανατισμός προέρχεται από την απόλυτη εμπιστοσύνη και στήριξη μιας θρησκευτικής πίστης ή ιδεολογίας χωρίς προηγουμένως να φιλτράρονται και να ερευνώνται τα υπάρχοντα δεδομένα τους. Ο «φανατισμένος» αρνείται την έρευνα διότι πιστεύει ότι η «ιδεοληψία» του είναι αυτή που θα τον «σώσει» ή θα τον κάνει ευτυχή.

Ο «φανατισμένος» είναι θύμα προσηλυτισμού και πειθήνιο εκτελεστικό όργανο των «πρεσβευτών» της θρησκευτικής πίστης ή ιδεολογίας σε συγκεκριμένους τύπους καταναγκασμών, όπως (συνεχής παρουσία σε χώρους συγκέντρωσης που για την θρησκεία λογίζεται «λυτρωτική πράξη», απαγόρευση επικοινωνίας με όσους διαφοροποιούνται, αναγκαστική αποδοχή καταστατικών και δογμάτων, παλαμάκια στους επικεφαλής, χειραγώγηση σκέψης και ζωής, χρηματικές συνεισφορές κ.ά.).

Ιδιαιτέρως ο θρησκευτικά «φανατισμένος» υποβάλλεται σε συνεχή πλύση εγκεφάλου μέσω επαναλαμβανόμενων τυποποιημένων φοβικών κηρυγμάτων ή ραδιοφωνικών εκπομπών στα οποία είναι παθητικός ακροατής χωρίς την δυνατότητα αντίλογου. Οι υποβολείς του, ποντάρουν στον συναισθηματικό του κόσμο, στα φυσικά φαινόμενα, στις επιδημίες, στις πολιτικές ανακατατάξεις, στην ελλιπή του παιδεία, στην έλλειψη προσωπικών στόχων, στην μεταφυσική περιέργεια, και στην απατηλή ασφάλεια της συλλογικότητας -είμαστε ενωμένοι όλοι με μια καρδιά.

Οι βαριά νοσούντες από θρησκευτικό «φανατισμό» εκδηλώνουν παρενέργειες όπως, έλλειψη διάκρισης μεταξύ σωστού-λάθους, φαινομενική χαρά, ψευδοοράσεις, ψευδοπροφητείες, ψευδοαποκαλύψεις, απατηλές προσμονές, που τους κλειδώνουν δια βίου στην πλάνη τους και βάζουν τροχοπέδη στην κριτική έρευνα των «ιδεών» τους και στην απόλαυση της χαράς του δώρου της ζωής.

Προσηλωμένοι στην απάτη τους αρνούνται να επιστρέψουν στην αναζήτηση της ορθότητας. Οποιαδήποτε αλήθεια τους επισκεφτεί προσκόπτει στον τοίχο των εσφαλμένων πεποιθήσεων τους και εξοστρακίζεται στο χώρο της ενσυνείδητης άρνησης. Ταιριάζει σε αυτούς ο Λόγος του Ησαΐα:

«Ιδού, πάντες σεις, οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν τω φωτί του πυρός σας και διά των σπινθήρων τους οποίους εξήψατε. Τούτο σας έγεινεν υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεσθαι.» (50:11)

Μοναδική διέξοδος από την «φυλακή» του φανατισμού είναι η αμφισβήτηση του κατεστημένου, η έρευνα των Γραφών και η επίγνωση του Χριστού.

«εξ ων δύνασθε αναγινώσκοντες να νοήσητε την εν τω μυστηρίω του Χριστού γνώσιν μου …» (Εφ. 3:4)

«Ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί. Γιατί καθένας που ζητά λαβαίνει και όποιος ερευνά βρίσκει και σ’ όποιον κρούει θα [του] ανοιχτεί». (Ματ. 7:7-8)

Μακάριος ο αναγινώσκων και νοών
<< Επιστροφή στην Αρχική σελίδα